Asioista, joilla on merkitystä

About the things that matter


Järjestys. Kun asioilla ja esineillä on aikansa ja paikkansa. Kun työvälineet on kunnossa. Kun rikkinäinen korjataan ja esine käytön jälkeen palautetaan paikalleen. Järjestys antaa aikaa luovuudelle.

Kauneus. Hymy, kaarre, kuoppa. Maisema, valo, oivallus. Tuttua ja turvallista kauneutta. Kauneutta, joka yllättää. Kauneus luo ymmärryksen elämän tarkoituksenmukaisuudesta, väläyksen ikuisuudesta, heijastuman taivaasta.


Order. When things and items have their own place and time. When your tools are working. When the broken gets fixed and when the things get returned at their places after use.Order gives time and possibility for creativity.

Beauty. Simile, curve, dimple. Landscape, light, realization. Beauty that is safe and sound. Beauty that surprises. Beauty gives understanding about the meaningfulness of life, glimpse for the eternity, reflection of heaven.

Muutama ostos H&M:ltä. Pieni pussukka luomaan järjestystä laukkuun. Miksei iloakin kauniin värinsä puolesta. Rakkaan kodin avaimeen avaimenperä. Hauska ennen kaikkea! Ja pikkuruiset sormukset. Ihan vain kauneutensa vuoksi.


Few purchases from H&M. Little purse giving some order to my handbag. Why not some joy too because of its' beautiful color. A new keyfob for the key of my lovely home. Funny above all! And tiny little knuckle rings. Just because they are beautiful.

Ei kommentteja

Lähetä kommentti

Professional Blog Designs by pipdig